Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty systemowe 2011

 

  Człowiek - najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie w partnerstwie z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku realizował projekt systemowy pn. "Aktywna integracja w gminie Rypin".

W 2011 roku pomocą objęliśmy 20 Beneficjentów. Z 10 osobami zostały podpisane kontrakty socjalne i z 10 umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Celem głównym projektu była poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 20 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Rypin.

Cele szczegółowe projektu:

 1. aktywizacja społeczna i zdrowotna uczestników poprzez zmotywowanie do działania i zmiany trudnej sytuacji życiowej, zaangażowanie się w życie własne i rodziny oraz uświadomienie własnych zasobów i możliwości;
 2. aktywizacja edukacyjna uczestników poprzez podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji zawodowych;
 3. poprawa sytuacji materialnej poprzez wypłatę zasiłków celowych oraz skierowanie na prace społecznie-użyteczne;
 4. integracja uczestników poprzez realizację działań o charakterze środowiskowym.

Działania realizowane w projekcie skierowane zostały do osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, za pomocą instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych i programu aktywności lokalnej, upowszechnianiu pracy socjalnej, wsparcia finansowego oraz prac społecznie-użytecznych.

Grupę docelową projektu w roku 2011 stanowiły osoby zameldowane na terenie gminy Rypin, korzystające ze świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na brak aktywności zawodowej i społecznej.

Kontrakty socjalne zostały podpisane z osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. 
Programem Aktywności Lokalnej objęliśmy kobiety które:

 • są samotnymi matkami,
 • są matkami w rodzinach wielodzietnych lub
 • wychowują dziecko niepełnosprawne.

Formy wsparcia udzielone Beneficjentom, z którymi podpisano kontrakty socjalne:

 1. instrumenty aktywizacji edukacyjnej - skierowanie na następujące kursy i szkolenia zawodowe: elektryk, operator wózka jezdniowego, opiekunka osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, kucharz małej gastronomii, opiekunka dziecięca;
 2. instrumenty aktywizacji zdrowotnej - indywidualna terapia psychologiczna;
 3. instrumenty aktywizacji społecznej - zorganizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztaty motywacyjne;
 4. instrumenty aktywizacji zawodowej - skierowanie uczestników do wykonywania prac społecznie-użytecznych.

Formy wsparcia udzielone Beneficjentkom, z którymi podpisano umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

 1. instrumenty aktywizacji edukacyjnej - zorganizowanie warsztatów rękodzieła artystycznego;
 2. instrumenty aktywizacji zdrowotnej - indywidualna terapia psychologiczna;
 3. instrumenty aktywizacji społecznej - zorganizowanie warsztatów motywacyjnych oraz warsztatów "Szkoła dla rodzica z elementami bajkoterapii".

W ramach zadania Działania o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu wraz z rodzinami została zorganizowana jednodniowa wycieczka do Torunia.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-19 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-25 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3695
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-25 10:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 279247
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2023-11-14 11:40

Stopka strony