Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty systemowe 2009

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. "Aktywna integracja w gminie Rypin" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głownym projektu było wyrównanie szans i możliwości osób bezrobotnych, wśród rodzin zagrożonych marginalizacją, głównie poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób pozostających bez pracy.

Cele szczegółowe projektu:

Cel szczegółowy nr 1 - ograniczenie negatywnych skutków pozostawania bez pracy wśród 10 Beneficjentów, poprzez kierowanie ich na prace społecznie-użyteczne.

Cel szczegółowy nr 2 - zwiększenie motywacji Beneficjentów do zmiany ich dotychczasowej sytuacji życiowej, poprzez realizację 10 kontraktów socjalnych, w tym kierowanie na kursy zawodowe podnoszące i dostosowujące kwalifikacje zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Cel szczegółowy nr 3 - aktywizacja osób bezrobotnych, poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia instrumentów aktywnej integracji zawodowej, społecznej i edukacyjnej.

Cel szczegółowy nr 4 - zwiększenie skuteczności działań GOPS, poprzez upowszechnianie w gminie Rypin pracy socjalnej i włączenie w działania projektu 3 pracowników socjalnych GOPS.

Działania realizowane w projekcie, skierowane zostały do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i realizowanych poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych, upowszechnianiu pracy socjalnej, wsparcia finansowego oraz prac społeczne użytecznych. Ich celem było przeciwdziałanie ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale.

Grupę docelową stanowiły osoby zamieszkujące gminę Rypin, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomoc społecznej.

Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostali objęci następującymi formami wsparcia, w ramach instrumentów aktywnej integracji:

I. edukacyjnej - kursy i szkolenia zawodowe podnoszące lub dostosowujące kwalifikacje do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zorganizowano następujące rodzaje kursów:

 • opiekunka osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej,
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • elektryk,
 • spawacz.

II. zawodowej - poradnictwo i doradztwo zawodwe, kierowanie na prace społecznie-użyteczne;

III. społecznej - trening kompetencji społecznych, IPD, indywidualna terapia psychologiczna.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-19 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-25 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3801
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-25 10:15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

ePUAP
/GOPS-Rypin/SkrytkaESP

e-Doręczenia
AE:PL-61777-44934-RDRCG-15

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 293254
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-02-16 12:35

Stopka strony