Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty systemowe 2010

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie w partnerstwie z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, realizował projekt systemowy pn. "Aktywna integracja w gminie Rypin" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

W 2010 roku pomocą objęliśmy 16 Beneficjentów. Z 10 osobami zostały podpisane kontrakty socjalne, natomiast 6 osób zostało  objętych wsparciem w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Celem głównym projektu byłapoprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób długotrwale bezrobotnych oraz boryjających się z problemem niepełnosprawności własnego dziecka.

Cele szczegółowe projektu:

 1. aktywizacja społeczna uczestników poprzez zmotywowanie ich do działania i zmiany trudnej sytuacji życiowej, poprzez zaangażowanie się w życie własne i rodziny oraz uświadomienie własnych zasobów i możliwości;
 2. aktywizacja edukacyjna uczestników poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych;
 3. aktywizacja zawodowa uczestników poprzez podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy;
 4. aktywizacja zdrowotna uczestników poprzez terapię psychologiczną indywidualną bądź grupową.

Działania realizowane w projekcie skierowane zostały do do osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, za pomocą instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych i programu aktywności lokalnej, upowszechnianiu pracy socjalnej, wsparcia finansowego oraz prac społecznie-użytecznych.

Grupę docelową stanowiły osoby zameldowane na terenie gminy Rypin, korzystające ze świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej, bezrobotne, zwłaszcza długotrwale lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, borykające się z problemem niepełnosprawności własnego dziecka, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na brak aktywności społecznej i zawodowej.

Formy wsparcia udzielone Beneficjentom, z którymi podpisano kontrakty socjalne:

 1. instrumenty aktywizacji edukacyjnej - skierowanie na następujące kursy i szkolenia zawodowe: palacz, elektryk, opiekunka osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, kucharz małej gastronomii, opiekunka dziecięca;
 2. instrumenty aktywizacji zdrowotnej - skierowanie na indywidualną terapię psychologiczną;
 3. instrumenty aktywizacji społecznej - zorganizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych ;
 4. instrumenty aktywizacji zawodowej - zorganizowanie warsztatów z doradcą zawodowym, skierowanie uczestników do wykonywania prac społecznie-użytecznych.

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej otrzymali następujące formy wsparcia:

 1. zorganizowanie 5-cio dniowego wyjazdu do ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego w Michelinie wraz z niepełnosprawnymi dziećmi. W czasie tego pobytu Beneficjentki wzięły udział w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem,  warsztatach kompetencji społecznych i wizażu a także w zajęciach z dogoterapii i hipoterapii.
 2. zorganizowanie jedniodniowej wycieczki na zamek królewski do Golubia-Dobrzynia oraz do stadniny konnej.
 3. skierowanie 2 uczestniczek na kurs zawodowy Kucharz małej gastronomii.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-19 14:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-25 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3586
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-25 10:18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

ePUAP
/GOPS-Rypin/SkrytkaESP

e-Doręczenia
AE:PL-61777-44934-RDRCG-15

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 293281
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-02-16 12:35

Stopka strony