Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Czym jest przemoc!

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Rodzaje przemocy:

przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia, a nawet pozbawienie ją życia,

przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszenie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzenie w niej strachu,

przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności,

przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy,

zaniedbanie – to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb egzystencjalnych oraz świadome nieudzielanie pomocy w sytuacjach trudnych.

 

Cykle przemocy:

faza narastającego napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają sytuacje konfliktowe,

faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może dokonać strasznych czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych,

faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się czuły i miły. Niestety faza miodowego miesiąca nie trwa długo. Po jakimś czasie napięcie znowu narasta i cały cykl przemocy się powtarza. Z biegiem czasu przemoc staje się gwałtowniejsza i dotkliwsza.

Do przemocy najczęściej dochodzi wówczas, gdy występuje znacząca przewaga siły jednej ze stron nad drugą, np. przewaga siły fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej. Relacje, w których najczęściej dochodzi do przewagi sił i przemocy to: mężczyzna – kobieta, rodzic – dziecko, dorosłe dziecko – starzejący się rodzice, czy też rodzina, a chory, niepełnosprawny członek tej rodziny. Przemoc jest zjawiskiem występującym często w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Zjawisko przemocy w rodzinie, ze względu na swoją złożoność, zasługuje na miano problemu interdyscyplinarnego i wymaga ciągłej współpracy wielu instytucji i organizacji.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2237
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-06-23 10:33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

ePUAP
/GOPS-Rypin/SkrytkaESP

e-Doręczenia
AE:PL-61777-44934-RDRCG-15

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 328916
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-04-30 09:50

Stopka strony