Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby dokonywania zapisów w punkcie Konsultacji Psychologiczno-Terapeutycznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie z siedzibą przy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, tel.: 54 280 97 06, e-mail: gops@rypin.pl – reprezentowany przez Kierownika.

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie, e-mail: iod@lesny.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z postanowieniami:

 

  1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
  3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa oraz podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rypinie.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO.

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego dokonania zapisu na wizytę. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zapisania wizyty w punkcie Konsultacji Psychologiczno-Terapeutycznej.

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2023-09-25 15:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2023-09-25 15:23

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2023-09-25 15:23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 273033
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2023-09-25 15:23

Stopka strony