Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Nabór uczestników do projektu: Kujawsko-Pomorska Tele Opieka

https://mops.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/471/2021/04/poziom_kolor-1024x105.jpg

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór uczestników do projektu:

 

https://mops.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/471/2021/04/logoteleopieka_kolor-1024x319.jpg

 

Od dnia 09.06.2021 r. do 28.06.2021 r.  trwać będzie rekrutacja do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka":
Lipiec 2021r.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • Osoby zamieszkujące na terenie gminy Rypin;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów, jakie należy dostarczyć:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, a także na stronie Ośrodka: www.gops.rypin.pl natomiast w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą elektroniczną na adres: pomagamy@rypin.pl
 • Za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

Dodatkowa informacja: W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub zostanie ogłoszona rekrutacja otwarta (ciągła). Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie. Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (np. w formie bransoletki).

Dokumenty do pobrania:

1.Regulamin uczestnictwa
2.Formularz zgłoszeniowy

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Walecka – pracownik administracyjny

e-mail: pomagamy@rypin.pl

tel. 542809707

Katarzyna Kalinowska - kierownik

tel. 542809706

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-09 10:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16019
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-09-22 13:51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

NIP: 892-146-76-94

Dane kontaktowe

Kierownik:
tel. 54 280 97 06
fax 54 280 21 37
e-mail: gops@rypin.pl

Świadczenia rodzinne:
tel. 54 280 97 09
e-mail: swiadczenia@rypin.pl

Pomoc socjalna:
tel. 54 280 97 07, 54 280 97 32, 54 280 97 33
e-mail:
 pomoc@rypin.pl

          

Godziny urzędowania

Poniedziałek -  7:30 - 15:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa -  7:30 - 15:30
Czwartek -  7:30 - 15:30
Piątek -  7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez pracowników socjalnych

Od Poniedziałku do Piątku w godz:
 7:30 - 10:00 
14:00 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 257859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-12-30 13:26

Stopka strony